ความคืบหน้า

Zone 1 Zone 2 Zone 3
PILING 100% 100% 100%
STRUCTURE 90% 0% 0%
ARCHITECTURE 10% 0% 0%