ความคืบหน้า

Zone 1 Zone 2 Zone 3
PILING 100% 100% 100%
STRUCTURE 100% 40% 10%
ARCHITECTURE 100% 0% 0%

Update : 6 March 2022